Koolitused

Koolitus "Käsitlusi perevägivallast"

Koolitusel osalemise eesmärk on perevägivalla alaste teadmiste ja oskuste täiendamine. NB saadaval ka DVD

Koolitus sobib lasteaia- ja kooliõpetajatele, sotsiaaltöötajatele, politseinikele, arstidele, lastevanematele ja teistele peresuhetest huvitatud inimestele.

Koolitus aitab:
- mõista perevägivalla olemust ja selle mõju lastele
- aru saada erinevatest reageeringutest vägivallale
- näha vägivalla võimalikke tagajärgi
- mõista ja osata toetada vägivalda kogenud inimest
- suhtuda professionaalselt perevägivalla juhtumitesse

 alt Lae alla lisainfo

 


 

Lisaks võimalikud koolitusteemad (esialgsed):

 - Naiseks olemine ja kasvamine (2-6 tundi, võimalik ka jätkukoolitus).

 - Tüdrukud/neiud ja eneseväärikus ( 6 tundi, võimalik ka jätkukoolitus).

 - Eneseväärtuse ja enda vajaduste teadvustamine. Enesekehtestamine.

 - Mis on lähisuhtevägivald? Vägivalla vormid.

 - Vägivalla tsükliteooria.

 - Ohvri äratundmine ja toetamine.

 - Seksuaalvägivald lähisuhetes.

 - Laps perevägivalla tunnistajana.

 - Eneseabivõtted. Positiivne mõtlemine.